Drukuj
Administrator
Administrator

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.


Wykonawco,


w roku 2018 wchodzą w życie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.06.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (rozporządzenie w sprawie e-zamówień).


Zgodnie z zapisami ustawy PZP, od 18.10.2018 r. wchodzi w życie obowiązek pełnej elektronizacji komunikacji między zamawiającym, a wykonawcą.


Przypominamy, o konieczności uzyskania przez Wykonawców kwalifikowanego podpisu elektronicznego.