Drukuj
Administrator

Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo – Kosewo, odcinek Muntowo – Śniadowo – ETAP II

Zrealizowano inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo – Kosewo, odcinek Muntowo – Śniadowo – ETAP II”

Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w ramach Umowy o udzieleniu pomocy finansowej przez Gminę Mrągowo.

Wartość  robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim oraz tablicami informacyjnymi wyniosła  604 243,42 zł. tj.

·      dofinansowanie z FDS    - 302 121,71zł

·      Powiat Mrągowski          -   220 121,71 zł

·      Gmina Mrągowo              -    82 000,00  zł