Drukuj
Administrator
Anna Zyśk

Status ogłoszenia: aktualne

Rozbudowa  drogi powiatowej nr 1775N w miejscowości Zełwągi

Zrealizowano inwestycję pt. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N w miejscowości Zełwągi od km 0+0031 do km 1+497”

Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w ramach Umowy o udzieleniu pomocy finansowej przez Gminę Mikołajki.

Wartość  robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim, nadzorem autorskim, tablicami informacyjnymi oraz niezbędnymi ekspertyzami  wyniosła  5 041 576,29. tj.

·      dofinansowanie z FDS    - 2 377 151,91 zł

Pozostała wartość projektu (wkład własny beneficjenta) została sfinansowana przez Powiat Mrągowski oraz Gminę Mikołajki.