Drukuj
Anna Zyśk
Anna Zyśk

Status ogłoszenia: aktualne

Przebudowa ciągu  komunikacyjnego  Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi  powiatowej  nr 1509N od km 5+500 do km 7+500

W dniu 26 lipca 2021r. zawarta została umowa na realizację inwestycji pn „Przebudowa ciągu  komunikacyjnego  Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi  powiatowej  nr 1509N od km 5+500 do km 7+500”.

Inwestycja jest realizowana przy udziale środków zewnętrznych w ramach dofinansowania ( 80%)  z  Rządowego Funduszu Rozowju Dróg.  Przewidywana wartość  projektui  2 247 228,93 zł  z  terminem realizacji  - do 10 miesięcy.