Drukuj
Izabela Sadłowska
pzdadmin

Sprawozdania finansowe

 

  2018 2019 2020 2021
 Bilans
pobierz  pobierz  pobierz   
 Rachunek zysków i strat
pobierz  pobierz  pobierz  
 Zestawienie zmian w funduszu
pobierz  pobierz  pobierz  
 Informacja dodatkowa
pobierz  pobierz  pobierz