Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Aktualności

24/06/24

  W związku z  przeprowadzeniem na terenie powiatu mrągowskiego imprezy sportowej pn. ORLEN 80. Rajd Polski w terminie od 27 do 30 czerwca 2024 roku na odcinkach dróg powiatowych: a) droga Nr 1751N odc. Faszcze - Baranowo b) droga Nr 1747N odc. Mrągowo - Tymnikowo - Probark, organizator wprowadził czasową zmianę organizacji ruchu drogowego   załacznik graficzny w linku: files/SKMBT_C22024062607310.pdf

24/06/24

W związku z Oficjalnymi Testami przed organizacją WRC ORLEN 80.Rajdu Polski 2024

organizator wprowadził czasową organizację ruchu na odcinku dróg powiatowych:

a) droga Nr 1781N Górkło-Olszewo-Grabówka w miejscowości Górkło,

b) droga Nr 1793N Szymonka (dr. woj. nr 643) - Olszewo (dr. kraj. nr 16) w miejscowości Szymonka

organizacja ruchu ma charakter czasowy i obowiązuje w dniu 24 czerwca 2024r.

22/05/24

Koledze Mirosławowi Polonis

wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci Małżonki

sklada Dyrektor

wraz z koleżankami i kolegami z pracy.

 

 

Zamówienia publiczne

03/07/24

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd - Zyndaki  

01/07/24

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn." Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-Użranki - etap I".    

17/06/24

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. „opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe – Marcinkowo”.      

17/06/24

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N