Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych".

Przedmiotem zamówienia jest: "sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych".

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:
    Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg ul. Nowogródzka 1 , 11-700 Mrągowo www.pzd.powiat.mragowo.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., godziny urzędowania 7.00-15.00
  2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
  3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.powiat.mragowo.pl
    Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego.
  4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych tj.:

  •   dostawa  mieszanki piasku z solą 20%                    w ilości do     600 ton

 

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Sygnatura: S6.261.1.1.2019.AZ

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 07.02.2019r.

Data zakończenia składania ofert: 14.02.2019r. do godz. 9.30

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów do zimowego utrzymanie dróg

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Treść SIWZ:

SIWZ

 

Inne:

Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie
Oświadczenie
Projekt umowy
Oświadczenie
Oświadczenie

 

Wynik postępowania:

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.02.2019r.
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 21.02.2019r.