Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Aktualności

22/05/24

Koledze Mirosławowi Polonis

wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci Małżonki

sklada Dyrektor

wraz z koleżankami i kolegami z pracy.

 

 

26/03/24

 Informujemy, że w związku z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej Nr 1509N

od km 0+000 do km 3+300"

od dnia 4 kwietnia 2024r. nastąpi znaczne utrudnienie w ruchu drogowym

na odcinku od skrzyżowania ul. Harcerskiej z ul. Młodkowskieg do drugiego wjazdu na  cmentarz

 

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

20/02/24

Koleżnce Magdalenie Białobrodskiej

wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci Taty

sklada Dyrektor

wraz z koleżankami i kolegami z pracy.

 

  „Nie Jesteś już tam, gdzie byłeś, ale Jesteś wszędzie tam, gdzie my jesteśmy".  

Zamówienia publiczne

17/06/24

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. „opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe – Marcinkowo”.      

17/06/24

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N    

10/06/24

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CERNOWEJ NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN." MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 1765N, ODCINEK dr. woj.nr 600 – Dłużec - Piecki ETAP I".

12/02/24

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N - etap I"   Szczegóły zamówienia wraz z dokumentacją przetargową  do pobrania dostepne pod linkiem: e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-adcda551-c9ab-11ee-875e-a22221c84ba7 W celu złożenia oferty wymagane jest zarejestrowanie jako Wykonawca na portalu e-Zamowienia