Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


_

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa emulsji asfaltowej"

Przedmiotem zamówienia jest: „dostawa żwirów kruszonych".

Przetarg nieograniczony na dostawę pospółki, mieszanki i piasku.

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa paliw płynnych w stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Mrągowa".

Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych".

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa materiałów do remontów dróg o nawierzchniach bitumicznych".

Przetarg nieograniczony na dostawę pospółki, mieszanki i piasku.

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa paliw płynnych w stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Mrągowa".

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych".

Przetarg nieograniczony na dostawę pospółki, mieszanki optymalnej i piasku.

 

 Przetarg nieograniczony na dostawę żwirów kruszonych.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa materiałów do remontów dróg o nawierzchni bitumicznej".

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych".

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa paliw płynnych w stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Mrągowa".

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywną dostawę materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych".

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa materiałów do wykonania chodników z podziałem na dwa zadania".

Przedmiotem zamówienia jest: „dostawa posółki, mieszanki optymalnej i piasku".

Przedmiotem zamówienia jest: „dostawa żwirów kruszonych".

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa materiałów do remontów dróg o nawierzchni bitumicznej w 2018 roku".

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych w stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Mrągowo.

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018.