Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


_

Usługi

Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mrągowskiego w sezonie 2020/2021".

Przedmiotem zamówienia jest: „dozór i sprzątanie pomieszczeń w obiektach użytkowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1".

Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mrągowskiego w sezonie 2019/2020".

Przedmiotem zamówienia  jest: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N  w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497”

Przedmiotem zamówienia jest: „dozór i sprzątanie pomieszczeń w obiektach użytkowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1".

Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mrągowskiego w sezonie 2018/2019".

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mrągowskiego w sezonie 2017/2018.

Przetarg nieograniczony na dozór obiektów Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mrągowskiego w sezonie 2017/2018.

 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mrągowskiego w sezonie 2017/2018.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Mrągowskiego w sezonie 2017/2018.