Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa materiałów do remontów dróg o nawierzchniach bitumicznych".

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa materiałów do remontów dróg o nawierzchniach bitumicznych".


 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo
  www.pzd.powiat.mragowo.pl
  , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  godziny urzędowania 7.00-15.00
 2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.powiat.mragowo.pl
  Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego.
 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa materiałów do remontów dróg o nawierzchniach bitumicznych w 2020r.


Zamówienie zostaje podzielone na dwie części tj.:


Część I

 • emulsja asfaltowa C65 B3 PU/RC w ilości do 100 ton (jedna dostawa - ok. 15 ton)

Część II

 • masa na zimno w ilości do 60 ton (dostawa w trzech partiach)

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Sygnatura: S6.261.1.2.2020.AZ

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 6.03.2020r.

Data zakończenia składania ofert: 16.03.2020r. do godz. 9.30

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów do remontów dróg bitumicznych

Treść ogłoszenia:


Ogłoszenie pobierz  

Treść SIWZ:


SIWZ pobierz  

Inne:


Formularz ofertowy pobierz  
Formularz cenowy pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Projekt umowy pobierz  
Oświadczenie pobierz  

Wynik postępowania:

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.03.2020r. pobierz  
Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 23.03.2020r. pobierz