Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa paliw płynnych w stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Mrągowa".

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa paliw płynnych w stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Mrągowa".

      1) Nazwa  i adres Zamawiającego:

        Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg
        ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo
        www.pzd.powiat.mragowo.pl,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
        godziny urzędowania 7.00-15.00

      2) Określenie trybu zamówienia:  przetarg nieograniczony

      3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków  zamówienia: www.pzd.powiat.mragowo.pl
          Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego.
 
      4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: nie dopuszcza się składania ofert częściowych         

 

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa  niżej  wymienionych ilości i rodzajów paliw płynnych (zapotrzebowanie roczne) do pojazdów służbowych i maszyn  użytkowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie w 2021roku.

  •   benzyna bezołowiowa PB 95              w ilości do       3000 litrów
  •   olej napędowy letni/zimowy                w ilości do     35000 litrów

oraz płynów związanych z eksploatacją pojazdów (oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne, płyny do chłodnic, płyny hamulcowe, woda destylowana itp.)

 

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Sygnatura: S6.261.1.7.2020.AZ

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 21.10.2020r.

Data zakończenia składania ofert: 06.11.2020r. do godz. 9.30

 

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

 

Treść SIWZ:

SIWZ

 

Inne:

Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie
Oświadczenie
Projekt umowy
Oświadczenie

 

Odpowiedzi na zapytania
 

 

 

Informacja z otwarcia ofert
 

Wynik postępowania:  rozstrzygnięto

Wybór oferty najkorzystniejszej