Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa emulsji asfaltowej"

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawaemulsji asfaltowej"

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo
  www.pzd.powiat.mragowo.pl
  , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,(UWAGA: zmiana adresu email)
  godziny urzędowania 7.00-15.00
 2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.powiat.mragowo.pl
  Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego.
 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC w ilości do 100 ton ( jedna dostawa ok 15 ton)      w 2021r. wraz z przepompowaniem ze środkow transportu do zbiornika zlokalizowanego w Mrągowie przy ul. Nowogrodzkiej 1.


Rodzaj zamówienia: Dostawa

Sygnatura: S6.261.1.10.2020.AZ

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 29.12.2020r.

Data zakończenia składania ofert: 25.01.2021r. do godz. 9.30

Treść ogłoszenia:


Ogłoszenie pobierz  

Treść SIWZ:


SIWZ pobierz  

Inne:


Formularz ofertowy pobierz  
Formularz cenowy pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Projekt umowy pobierz  
Oświadczenie pobierz  

Wynik postępowania:  w toku

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.01.2021r. pobierz  
wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 09.02.2021r. pobierz