Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa materiałów do remontów dróg o nawierzchni bitumicznej w 2018 roku".

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa materiałów do remontów dróg o nawierzchni bitumicznej w 2018 roku".


  1. Nazwa i adres zamawiającego:
    Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg ul. Nowogródzka 1 , 11-700 Mrągowo www.pzd.mragowo.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., godziny urzędowania 7.00-15.00
  2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
  3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.mragowo.pl
    Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego.
  4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa materiałów do remontów dróg o nawierzchni bitumicznej.


Zamówienie zostaje podzielone na części:


Część I

  • emulsja asfaltowa C65 B3 PU/RC w ilości do 100 ton (jedna dostawa - ok. 15 ton)

Część II

  • masa na zimno w ilości do 60 ton (dostawa w trzech partiach)

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Sygnatura: S6.261.1.1.2018

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 16.01.2018r.

Data zakończenia składania ofert: 23.01.2018r. do godz. 9.30

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałow do remontów dróg bitumicznych

Treść ogłoszenia:


Ogłoszenie pobierz  

Treść SIWZ:


SIWZ pobierz  

Inne:


Formularz ofertowy pobierz  
Formularz cenowy pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Projekt umowy pobierz  
Oświadczenie pobierz  

Wynik postępowania:


Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.01.2018r. pobierz  
Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej z dnia 01.02.2018r. pobierz  
Formularz oferty dodatkowej pobierz  
Formularz cenowy pobierz  
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych z dnia 08.02.2018r. pobierz  
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 12.02.2018r. pobierz