Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przedmiotem zamówienia jest: „dostawa posółki, mieszanki optymalnej i piasku".

Przedmiotem zamówienia jest: „dostawa posółki, mieszanki optymalnej i piasku".


 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg ul. Nowogródzka 1 , 11-700 Mrągowo www.pzd.mragowo.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., godziny urzędowania 7.00-15.00
 2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.mragowo.pl
  Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego.
 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa następujących materiałów w ilości

 • pospółki w ilości do 900 ton
 • mieszanki kruszona 0/31,5 w ilości do 300 ton
 • mieszanki niekruszona 0/31,5 w ilości do 300 ton
 • piasku w ilości do 50 ton


Rodzaj zamówienia: Dostawa

Sygnatura: S6.261.1.4.2018

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 27.03.2018r.

Data zakończenia składania ofert: 04.04.2018r. do godz. 9.30

Przedmiot zamówienia: dostawa pospółki, mieszanki optymalnej, piasku

Treść ogłoszenia:


Ogłoszenie pobierz  

Treść SIWZ:


SIWZ pobierz  

Inne:


Formularz ofertowy pobierz  
Formularz cenowy pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Projekt umowy pobierz  
Oświadczenie pobierz  

Wynik postępowania:


Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.04.2018r. pobierz  
Sporostowanie informacji z otwarcia ofert z 04.04.2018r. pobierz  
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 18.04.2018r. pobierz