Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

_

Inwestycje

Przebudowa ciągu  komunikacyjnego  Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi  powiatowej  nr 1509N od km 5+500 do km 7+500

Przebudowa ciągu  komunikacyjnego  Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi  powiatowej  nr 1509N  od km 3+300 do km 5+500

Przebudowa odcinka drogi nr 1765N  ( dr. woj. Nr 600 – Dłużec – Piecki )  od km 7+775 do km 8+773

Rozbudowa  drogi powiatowej nr 1775N w miejscowości Zełwągi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo – Kosewo, odcinek Muntowo – Śniadowo – ETAP II