Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)


Opłaty skarbowe


  1. Wydawanie zezwoleń i dokumentów w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2018 r. poz 1044 ze zm./.
  2. Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu indywidualnego i publicznego podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł według stawki określonej w części III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
  3. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,00 zł. według stawki określonej w części IV kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
  4. Opłatę skarbową należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (pokój nr 56) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.