Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Postępowanie w celu wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia.


Podstawa prawna:


  • art. 29a, art. 40 ust. 12 i 14 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z późniejszymi zmianami).
  • Uchwała Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr IX/44/07 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 964 z dnia 18.02.2019r.).

Zgodnie z w/w przepisami za zajęcie pasa drogowego:

  1. Bez zezwolenia zarządcy drogi.
  2. Z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi.
  3. O powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi.

Zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10- krotności opłaty ustalonej na postawie art. 40 ust. 4-6 w/w ustawy oraz uchwały Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr IX/44/07 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 964 z dnia 18.02.2019r.).