Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

_

Aktualności

 Informujemy, że w związku z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej Nr 1509N

od km 0+000 do km 3+300"

w dniu 7 września 2023r. nastąpi dodatkowe utrudnienie w ruchu drogowym

na ul. Młodkowskiego

Dodatkowe utrudnienia w ruchu drogowym ze względu na wycinkę drzew.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 Informujemy, że w związku z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej Nr 1509N

od km 0+000 do km 3+300"

od dnia 6 września 2023r. nastąpi znaczne utrudnienie w ruchu drogowym

(odcinek drogi o długości ok 500m)

na ul. Młodkowskiego

(od skrzyżowania z drogi do ZPM MLEKPOL w kierunku miejscowości Polska Wieś) .

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 Informujemy, że w związku z realizacją przez Powiat Mrągowski, zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu odcinek drogi powiatowej Nr 1509N od km 0+000 do km 3+300"

w dniach 23- 25 sierpnia 2023r.  nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, które spowodowane  będą rozkladaniem masy bitumicznej na terenie objętym inwestycją.

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

Informujemy, że w związku z  przebudową  odcinka drogi powiatowej Nr 1509N (od km 0+000 do km 3+300)

w dniu 21 lipca 2023r.

na odcinku Mrągowo ( Ul.Młodkowskiego) - Polska Wieś nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu.

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

Informujemy, że w związku z realizacją przez Powiat Mrągowski, zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu odcinek drogi powiatowej Nr 1509N od km 0+000 do km 3+300"

w dniach 17- 20 lipca 2023r.  nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, które spowodowane  będą rozkladaniem masy bitumicznej na terenie objętym inwestycją.

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Numer rachunku bankowego na który należy wnosić opłaty za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 60 2030 0045 1110 0000 0221 1110.

 

 

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie zadania.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N.