Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Przebudowa ciągu  komunikacyjnego  Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi  powiatowej  nr 1509N  od km 3+300 do km 5+500

 

W dniu 26 lipca 2021r. zawarta została umowa na realizację inwestycji pn" „Przebudowa ciągu  komunikacyjnego  Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi  powiatowej  nr 1509N od km 3+300 do km 5+500”.

Inwestycja jest realizowana przy udziale środków zewnętrznych w ramach dofinansowania ( 80%)  z  Rządowego Funduszu Rozowju Dróg.  Przewidywana wartość  projektui  2 347 120,58 zł z terminem realizacji  - do 10 miesięcy.