Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1751N  w miejscowości Baranowo

 

W dniu 21 grudnia 2021r. zawarta została umowa na realizację inwestycji pn„Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi - Rybno  w km od 0+000 do 1+400  

Inwestycja jest realizowana przy udziale środków z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 975 443,07 zl.

Przewidywana wartość  projektu   1 500 681,64 zł  z  terminem realizacji  - do 8 miesięcy