Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300    

 

W dniu 27 października 2022r. zawarta została umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu,

odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”.

 

 

 

Inwestycja realizowana jest w  w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota Promesy Inwestycyjnej   wynosi 10 445 991,02 zł (95% ostatecznej wartości inwestycji).

Przewidywana termin realizacji  - do 20 miesięcy